Ραγοδιακόπτες

 • 73542

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 25A SD201-25 Τύπος: SD201-25 Κωδικός εργοστασίου: 73542 Ένταση (Α): 25 Αριθμός πόλων: 1 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 1

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 25A SD201-25 Τύπος: SD201-25 Κωδικός εργοστασίου: 73542 Ένταση (Α): 25 Αριθμός πόλων: 1 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 1

  2,58 €
  Κωδικός Προϊόντος73542 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 73542

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 32A E201-32 Τύπος: E201-32 Κωδικός εργοστασίου: 26539 Ένταση (Α): 32 Αριθμός πόλων: 1 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 1

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 32A E201-32 Τύπος: E201-32 Κωδικός εργοστασίου: 26539 Ένταση (Α): 32 Αριθμός πόλων: 1 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 1

  2,58 €
  Κωδικός Προϊόντος73542 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 73550

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 40A SD201-40 Τύπος: SD201-40 Κωδικός εργοστασίου: 73550 Ένταση (Α): 40 Αριθμός πόλων: 1 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 1

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 40A SD201-40 Τύπος: SD201-40 Κωδικός εργοστασίου: 73550 Ένταση (Α): 40 Αριθμός πόλων: 1 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 1

  2,99 €
  Κωδικός Προϊόντος73550 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 406420

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 40A  Κωδικός εργοστασίου: 406420 Ένταση (Α): 40 Αριθμός πόλων: 1 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 1

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 40A  Κωδικός εργοστασίου: 406420 Ένταση (Α): 40 Αριθμός πόλων: 1 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 1

  3,20 €
  Κωδικός Προϊόντος406420 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 73558

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 63A SD201-63 Τύπος: SD201-63 Κωδικός εργοστασίου: 73558 Ένταση (Α): 63 Αριθμός πόλων: 1 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 1

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 63A SD201-63 Τύπος: SD201-63 Κωδικός εργοστασίου: 73558 Ένταση (Α): 63 Αριθμός πόλων: 1 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 1

  3,74 €
  Κωδικός Προϊόντος73558 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 406421

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 63A  Κωδικός εργοστασίου: 406421 Ένταση (Α): 63 Αριθμός πόλων: 1 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 1

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 63A  Κωδικός εργοστασίου: 406421 Ένταση (Α): 63 Αριθμός πόλων: 1 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 1

  4,40 €
  Κωδικός Προϊόντος406421 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 406432

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 2P 20A DX3  Κωδικός εργοστασίου: 406432 Ένταση (Α): 20 Αριθμός πόλων: 2 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 2

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 2P 20A DX3  Κωδικός εργοστασίου: 406432 Ένταση (Α): 20 Αριθμός πόλων: 2 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 2

  4,50 €
  Κωδικός Προϊόντος406432 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 406434

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 2P 32A DX3  Κωδικός εργοστασίου: 406434 Ένταση (Α): 32 Αριθμός πόλων: 2 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 2

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 2P 32A DX3  Κωδικός εργοστασίου: 406434 Ένταση (Α): 32 Αριθμός πόλων: 2 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 2

  4,65 €
  Κωδικός Προϊόντος406434 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 73543

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 25A SD202-25 Τύπος: SD202-25 Κωδικός εργοστασίου: 73543 Ένταση (Α): 25 Αριθμός πόλων: 2 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 2

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 25A SD202-25 Τύπος: SD202-25 Κωδικός εργοστασίου: 73543 Ένταση (Α): 25 Αριθμός πόλων: 2 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 2

  5,15 €
  Κωδικός Προϊόντος73543 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 73547

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 2P 32A E202-3 Τύπος: E202-32 Κωδικός εργοστασίου: 26542 Ένταση (Α): 32 Αριθμός πόλων: 2 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 2

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 2P 32A E202-3 Τύπος: E202-32 Κωδικός εργοστασίου: 26542 Ένταση (Α): 32 Αριθμός πόλων: 2 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 2

  5,39 €
  Κωδικός Προϊόντος73547 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 73551

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 2P 40A SD202-40 Τύπος: SD202-40 Κωδικός εργοστασίου: 73551 Ένταση (Α): 40 Αριθμός πόλων: 2 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 2

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 2P 40A SD202-40 Τύπος: SD202-40 Κωδικός εργοστασίου: 73551 Ένταση (Α): 40 Αριθμός πόλων: 2 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 2

  5,95 €
  Κωδικός Προϊόντος73551 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 406446

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 2P 40A DX3  Κωδικός εργοστασίου: 406446 Ένταση (Α): 40 Αριθμός πόλων: 2 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 2

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 2P 40A DX3  Κωδικός εργοστασίου: 406446 Ένταση (Α): 40 Αριθμός πόλων: 2 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 2

  6,25 €
  Κωδικός Προϊόντος406446 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 73498

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 80A E201-80 Τύπος: E201-80 Κωδικός εργοστασίου: 73498 Ένταση (Α): 80 Αριθμός πόλων: 1 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 1

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 80A E201-80 Τύπος: E201-80 Κωδικός εργοστασίου: 73498 Ένταση (Α): 80 Αριθμός πόλων: 1 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 1

  6,40 €
  Κωδικός Προϊόντος73498 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 73499

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 100A E201-100 Τύπος: E201-100 Κωδικός εργοστασίου: 73499 Ένταση (Α): 100 Αριθμός πόλων: 1 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 1

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 100A E201-100 Τύπος: E201-100 Κωδικός εργοστασίου: 73499 Ένταση (Α): 100 Αριθμός πόλων: 1 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 1

  6,94 €
  Κωδικός Προϊόντος73499 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 73559

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 2P 63A SD202-63 Τύπος: SD202-63 Κωδικός εργοστασίου: 73559 Ένταση (Α): 63 Αριθμός πόλων: 2 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 2

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 2P 63A SD202-63 Τύπος: SD202-63 Κωδικός εργοστασίου: 73559 Ένταση (Α): 63 Αριθμός πόλων: 2 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 2

  7,68 €
  Κωδικός Προϊόντος73559 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 73544

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 25A SD203-25 Τύπος: SD203-25 Κωδικός εργοστασίου: 73544 Ένταση (Α): 25 Αριθμός πόλων: 3 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 3

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 25A SD203-25 Τύπος: SD203-25 Κωδικός εργοστασίου: 73544 Ένταση (Α): 25 Αριθμός πόλων: 3 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 3

  7,70 €
  Κωδικός Προϊόντος73544 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 73548

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 32A SD203-32 Τύπος: SD203-32 Κωδικός εργοστασίου: 73548 Ένταση (Α): 32 Αριθμός πόλων: 3 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 3

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 32A SD203-32 Τύπος: SD203-32 Κωδικός εργοστασίου: 73548 Ένταση (Α): 32 Αριθμός πόλων: 3 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 3

  7,95 €
  Κωδικός Προϊόντος73548 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 73552

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 40A SD203-40 Τύπος: SD203-40 Κωδικός εργοστασίου: 73552 Ένταση (Α): 40 Αριθμός πόλων: 3 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 3

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 40A SD203-40 Τύπος: SD203-40 Κωδικός εργοστασίου: 73552 Ένταση (Α): 40 Αριθμός πόλων: 3 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 3

  9,20 €
  Κωδικός Προϊόντος73552 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 406466

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 40A DX3  Κωδικός εργοστασίου: 406466 Ένταση (Α): 40 Αριθμός πόλων: 3 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 3

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 40A DX3  Κωδικός εργοστασίου: 406466 Ένταση (Α): 40 Αριθμός πόλων: 3 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 3

  9,90 €
  Κωδικός Προϊόντος406466 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 73545

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 4P 25A SD204-25 Τύπος: SD204-25 Κωδικός εργοστασίου: 73545 Ένταση (Α): 25 Αριθμός πόλων: 4 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 4

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 4P 25A SD204-25 Τύπος: SD204-25 Κωδικός εργοστασίου: 73545 Ένταση (Α): 25 Αριθμός πόλων: 4 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 4

  10,35 €
  Κωδικός Προϊόντος73545 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 40465

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 125A E201-125 Τύπος: E201-125 Κωδικός εργοστασίου: 40465 Ένταση (Α): 125 Αριθμός πόλων: 1 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 1

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 1P 125A E201-125 Τύπος: E201-125 Κωδικός εργοστασίου: 40465 Ένταση (Α): 125 Αριθμός πόλων: 1 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 1

  10,50 €
  Κωδικός Προϊόντος40465 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 73549

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 4P 32A SD204-32 Τύπος: SD204-32 Κωδικός εργοστασίου: 73549 Ένταση (Α): 32 Αριθμός πόλων: 4 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 4

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 4P 32A SD204-32 Τύπος: SD204-32 Κωδικός εργοστασίου: 73549 Ένταση (Α): 32 Αριθμός πόλων: 4 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 4

  11,15 €
  Κωδικός Προϊόντος73549 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 73560

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 63A SD203-63 Τύπος: SD203-63 Κωδικός εργοστασίου: 73560 Ένταση (Α): 63 Αριθμός πόλων: 3 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 3

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 63A SD203-63 Τύπος: SD203-63 Κωδικός εργοστασίου: 73560 Ένταση (Α): 63 Αριθμός πόλων: 3 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 3

  12,50 €
  Κωδικός Προϊόντος73560 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 43769

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 2P 80A E202-80 Τύπος: E202-80 Κωδικός εργοστασίου: 43769 Ένταση (Α): 80 Αριθμός πόλων: 2 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 2

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 2P 80A E202-80 Τύπος: E202-80 Κωδικός εργοστασίου: 43769 Ένταση (Α): 80 Αριθμός πόλων: 2 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 2

  12,50 €
  Κωδικός Προϊόντος43769 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 48424

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 2P 100A E202-100 Τύπος: E202-100 Κωδικός εργοστασίου: 48424 Ένταση (Α): 100 Αριθμός πόλων: 2 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 2

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 2P 100A E202-100 Τύπος: E202-100 Κωδικός εργοστασίου: 48424 Ένταση (Α): 100 Αριθμός πόλων: 2 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 2

  12,95 €
  Κωδικός Προϊόντος48424 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 26548

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 80A E203-80 Τύπος: E203-80 Κωδικός εργοστασίου: 26548 Ένταση (Α): 80 Αριθμός πόλων: 3 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 3

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 80A E203-80 Τύπος: E203-80 Κωδικός εργοστασίου: 26548 Ένταση (Α): 80 Αριθμός πόλων: 3 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 3

  13,60 €
  Κωδικός Προϊόντος26548 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 406467

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 63A DX3  Κωδικός εργοστασίου: 406467 Ένταση (Α): 63 Αριθμός πόλων: 3 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 3

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 63A DX3  Κωδικός εργοστασίου: 406467 Ένταση (Α): 63 Αριθμός πόλων: 3 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 3

  14,59 €
  Κωδικός Προϊόντος406467 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 73553

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 40A SD204-40 Τύπος: SD204-40 Κωδικός εργοστασίου: 73553 Ένταση (Α): 40 Αριθμός πόλων: 4 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 4

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 40A SD204-40 Τύπος: SD204-40 Κωδικός εργοστασίου: 73553 Ένταση (Α): 40 Αριθμός πόλων: 4 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 4

  14,59 €
  Κωδικός Προϊόντος73553 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 406486

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 4P 40A DX3  Κωδικός εργοστασίου: 406486 Ένταση (Α): 40 Αριθμός πόλων: 4 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 4

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 4P 40A DX3  Κωδικός εργοστασίου: 406486 Ένταση (Α): 40 Αριθμός πόλων: 4 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 4

  15,05 €
  Κωδικός Προϊόντος406486 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 73561

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 63A SD204-63 Τύπος: SD204-63 Κωδικός εργοστασίου: 73561 Ένταση (Α): 63 Αριθμός πόλων: 4 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 4

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 63A SD204-63 Τύπος: SD204-63 Κωδικός εργοστασίου: 73561 Ένταση (Α): 63 Αριθμός πόλων: 4 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 4

  16,90 €
  Κωδικός Προϊόντος73561 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 26549

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 100A E203-100 Τύπος: E203-100 Κωδικός εργοστασίου: 26549 Ένταση (Α): 100 Αριθμός πόλων: 3 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 3

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 100A E203-100 Τύπος: E203-100 Κωδικός εργοστασίου: 26549 Ένταση (Α): 100 Αριθμός πόλων: 3 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 3

  17,40 €
  Κωδικός Προϊόντος26549 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 406469

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 100A DX3  Κωδικός εργοστασίου: 406469 Ένταση (Α): 100 Αριθμός πόλων: 3 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 3

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 100A DX3  Κωδικός εργοστασίου: 406469 Ένταση (Α): 100 Αριθμός πόλων: 3 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 3

  17,96 €
  Κωδικός Προϊόντος406469 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 26554

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 4P 80A E204-80 Τύπος: E204-80 Κωδικό εργοστασίου: 26554 Ένταση (Α): 80 Αριθμός πόλων: 4 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 4

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 4P 80A E204-80 Τύπος: E204-80 Κωδικό εργοστασίου: 26554 Ένταση (Α): 80 Αριθμός πόλων: 4 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 4

  18,98 €
  Κωδικός Προϊόντος26554 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 406487

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 4P 63A DX3  Κωδικός εργοστασίου: 406487 Ένταση (Α): 63 Αριθμός πόλων: 4 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 4

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 4P 63A DX3  Κωδικός εργοστασίου: 406487 Ένταση (Α): 63 Αριθμός πόλων: 4 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 4

  19,85 €
  Κωδικός Προϊόντος406487 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 48435

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 2P 125A E202-125 Τύπος: E202-125 Κωδικός εργοστασίου: 48435 Ένταση (Α): 125 Αριθμός πόλων: 2 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 2

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 2P 125A E202-125 Τύπος: E202-125 Κωδικός εργοστασίου: 48435 Ένταση (Α): 125 Αριθμός πόλων: 2 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 2

  20,89 €
  Κωδικός Προϊόντος48435 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 26550

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 125A E203-125 Τύπος: E203-125 Κωδικός εργοστασίου: 26550 Ένταση (Α): 125 Αριθμός πόλων: 3 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 3

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 3P 125A E203-125 Τύπος: E203-125 Κωδικός εργοστασίου: 26550 Ένταση (Α): 125 Αριθμός πόλων: 3 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 3

  22,61 €
  Κωδικός Προϊόντος26550 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 26555

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 4P 100A E204-100 Τύπος: E204-100 Κωδικός εργοστασίου: 26555 Ένταση (Α): 100 Αριθμός πόλων: 4 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 4

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 4P 100A E204-100 Τύπος: E204-100 Κωδικός εργοστασίου: 26555 Ένταση (Α): 100 Αριθμός πόλων: 4 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 4

  24,55 €
  Κωδικός Προϊόντος26555 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
 • 26556

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 4P 125A E204-125 Τύπος: E204-125 Κωδικός εργοστασίου: 26556 Ένταση (Α): 125 Αριθμός πόλων: 4 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 4

  Ραγοδιακόπτης φορτίου 4P 125A E204-125 Τύπος: E204-125 Κωδικός εργοστασίου: 26556 Ένταση (Α): 125 Αριθμός πόλων: 4 Ενδεικτική λυχνία: OXI Αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5 mm: 4

  29,85 €
  Κωδικός Προϊόντος26556 Διαθεσιμότητα Άμεσα διαθέσιμο
Προβάλλονται 1 - 38 από 38 αντικείμενα
Scroll